Du har valgt dette kurset:


Kursnavn Region Start Dato Sted Hotellnavn Påmeldingsfrist
Arbeidstidsordninger Sentralt arrangerte kurs 16.10.2017 SKJETTEN Quality Hotel Olavsgaard
Frist utløpt


Organisasjonsfaglig kurs i Arbeidstid.

Kurset holdes på Olavsgaard hotell på Sjetten og går over to dager fra 16.-17. oktober 2017

Målgruppen for kurset:
Tillitsvalgte i privat sektor knyttet til virksomheter med skift- og turnusarbeid (typisk tillitsvalgte på Vekteroverenskomsten, Industrioverenskomsten, landsoverenskomst for Elektrofag, Landsbaseoverenskomsten, Renholdsoverenskomsten, Riksavtalen m.fl.)

Det forutsettes grunnleggende kunnskap om arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser og tilsvarende bestemmelser i egen tariffavtale. Deltakerne må ha gjennomført Parats grunnopplæring eller har tilsvarende kompetanse.


Læremål:
Kunnskap om ulike skiftordninger
Kunnskap om hviletidsbestemmelser
Kunnskap om beregninger for nattarbeid
Oversikt over beredskapsvaktsordninger
Kunnskap om tilrettelegging av arbeidstid
Oversikt over kompensasjonsordninger knyttet til skiftordninger
Tillitsvalgtes rolle
Kunnskap om fremgangsmåten ved etablering av avvikende arbeidstidsordninger (jfr aml § 10-12 (4)
Kurset skal gi deltakerne innsikt i ulike arbeidstidsordninger og de begrensninger arbeidsmiljøloven setter. Det blir en gjennomgang av ulike kompensasjonsordninger, og beregningsmåter for hjemmevaktordninger. Kurset forutsetter aktiv deltakelse og gjennomgang av ulike turnusordninger.

Foreleser på kurset er advokat Vetle Rasmussen og advokat Katrine Roald. Kursansvarlig er Hege Thorud.

Har du spørsmål rundt kurset send en mail til kurs@parat.

Parat dekker alle kostnader til kurset så som materiell, reiser og opphold. Detaljer om reise, tidspunkt m.v. sendes sammen med bekreftelse på opptak til kurset.

Logg deg inn med medlemsnummer og passord og meld deg på nedenfor.
Tilleggsinformasjon til påmelding: