Nettverket for Parat-UH

Parat-UH er et nettverk av tillitsvalgte i Parat som jobber i universitets- og høyskolesektoren.