Parat Pensjonist

pensjoniststripe
Når du går av med pensjon blir du automatisk medlem i Parat Pensjonist.  Husk å melde fra til Parat at du ikke lenger er yrkesaktiv. 

Som medlem i Parat pensjonist har du de samme medlemsfordeler som du hadde som yrkesaktiv, blant annet gunstige forsikringsordninger. Men du får ikke bistand i arbeidsforhold og får ikke utdanningsstipend.

Les brosjyren "Velkommen som Parat-pensjonist"

Kontingenten for pensjonistmedlemmer er 400 kroner per år. Denne kontingenten gjelder kun dersom du er pensjonist på heltid, og du vil motta faktura fra Parat. Jobber du ved siden av, betaler du kontingent som yrkesaktiv. Men også som yrkesaktiv pensjonist, kan du være med i Parat pensjonist. Gi beskjed til Parats medlemsregister, helst på epost medlem@parat.com.

For å bli registrert som pensjonistmedlem, må du sende en e-post til medlem@parat.com eller ta kontakt med Parats medlemsregister på telefon 21013600.

I tillegg til medlemsfordelene i Parat, får medlemmene i Parat pensjonist tilbud om å delta på en rekke sosiale-, og/eller faglige arrangementer. Det er kontaktpersoner som jobber frivillig for Parat Pensjonist som planlegger og arrangerer dette. Per i dag har vi aktive pensjonistgrupper rundt de store byene. Dersom du har lyst til å være med å jobbe for Parat pensjonist, ta kontakt med leder av Parat pensjonist, Tore Grini.

Pensjonistmedlemskapet er et tilbud til de som har vært yrkesaktive Parat-medlemmer, men gjenlevende ektefelle/samboer etter tidligere medlemmer i Parat, og som er pensjonist, kan opptas som medlem. (Denne bestemmelsen er laget for at gjenlevende ektefelle/samboer skal kunne beholde forsikringsordningene). Husk derfor at du som medlem orienterer din ektefelle/samboer om dette. Hvis du er etterlatt og ønsker å bli medlem ta kontakt med Parat. 

Det sentrale pensjonistutvalget:

Tore Grini, leder: e-post: t-grin2@online.no, telefon 957 22 911
John Giæver:  e-post john.giaever@parat.com, telefon 907 59 078 
Liv Aasen Mjelde: e-post: l-aamjel@online.no, telefon 905 38 051
Lill Fischer: e-post: lill.fischer@parat.com, telefon: 908 81 007 fra sekretariatet deltar i utvalgets møter.

Hvis det er noe du lurer på, ikke nøl med å ta kontakt med en av medlemmene i det sentrale pensjonistutvalget.

Kontaktpersoner:
Oslo og Akershus: Gunilla Faleby, telefon:  994 41 259
Region Vest (Bergen): Reidun Nordgulen, telefon:  950 86 785
Region Midt (Trondheim): Liv Mjelde, telefon:  905 38 051
Telemark: Tore Grini, telefon:  957 22 911 og Magne Løwe: telefon 916 93 430, e-post mlowe@start.no
Buskerud: Ivar Hagen, telefon:  971 24 689
Nordland (Narvik og Harstad med omegn):


Ta gjerne kontakt med den som passer for deg. Du finner e-postadressen under de respektive fylker.

NB! Bla deg nedover til du finner det fylket du tilhører. Er det ikke arrangementer der du bor, er du hjertelig velkommen til å melde deg på arrangementer som arrangeres andre steder i landet. 

Informasjon til blivende pensjonister