Juridisk bistand

Privatrettslig rådgivning
Parat tilbyr begrenset privatrettslig rådgivning til sine medlemmer. Dette innebærer en times gratis konsultasjon med advokat i saker som ikke berører arbeidsforholdet. Dette kan for eksempel være boligkjøp, opprettelse av ektepakt, testamente, samboerkontrakt.

Omfanget av ordningen er begrenset til en times arbeid pr år. Vi ber medlemmer som har behov for ordningen om å ta kontakt med Parat.

Kontakt oss

Juridisk avdeling

Anders LindstrømAvdelingsleder/advokat MNA