Verv medlemmer til Parat!

Når du verver nye medlemmer gjør du en viktig jobb for felleskapet. Alle som rekrutterer nye yrkesaktive medlemmer til Parat får gavekort som kan benyttes hos gogift.com
Alle som verver nye yrkesaktive medlemmer til Parat får tilsendt en gavekortkode pr vervet medlem. Gavekortkoden har en verdi av 250 kroner og kan benyttes på gogift.com.

Maksimalt uttak av vervepremier er 24 gavekort pr år, tilsvarende skattefritaksregelen for gaver, som er kr 6000.

Når du verver et medlem, må vedkommende huske å fylle inn ditt medlemsnummer på innmeldingsskjemaet, som finnes her