Større skrift: A A A

T@nnhelse på nett

Det nye kravet om rapportering av egenandeler og den kommende innføringen av e-resept for tannleger gjør medlemskap i det nasjonale Helsenettet høyaktuelt. I overkant av 85 prosent av landets rundt 5 000 tannleger er i dag koblet opp til helsenettet. 
26.07.2017

Norsk Helsenett ansetter avgått direktør i Helse Sør-Øst

Fagforbundet reagerer på at avgått teknologidirektør i Helse Sør-Øst begynner i nyopprettet stilling i Norsk Helsenett over sommeren. 
26.07.2017

2. kvartal 2017- vinnere i ThsFs vervekampanje

Vervekampanjen pågår ut 2017. Nye vinnere blir trukket ut etter 3. og 4. kvartal.

25.07.2017