Større skrift: A A A

Parat i Bergen kommune

Parat har ca 400 medlemmer i Bergen kommune - i de fleste etater og kommunale selskaper. Parats medlemmer i Bergen kommune er organisert i Bergen Tekniske Fagforening, Våre medlemmer representerer alle yrkesgrupper i Bergen kommune. 

Parat er en arbeidstakerorganisasjon i YS med 35 000 medlemmer i offentlig og privat sektor. 

Parat/Bergen Tekniske Fagforening har forhandlingsrett etter de lover og avtaler som regulerer de ansattes lønns- og arbeidsforhold, og tillitsvalgtes rettigheter. Det betyr at ved lønnsforhandlinger, omorganiseringer, budsjettsaker og lignende er det tillitsvalgte i Parat/Bergen Tekniske Fagforening som ivaretar de ansattes interesser og rettigheter. Derfor er det viktig at du er tilsluttet en fagforening som har alle rettigheter etter lov- og avtaleverket. 
12.05.2017