Ytring

Politisk jordskjelv

  • 09.11.2016
  • Hans-Erik Skjæggerud
I likhet med mange andre baler jeg i dag med mange tanker om fremtiden. Nok et politisk jordskjelv har truffet oss og utsiktene fremover er høyst usikre.
Det som plager meg mer enn at Trump er USAs nye president er det som har gjort det mulig. Alminnelige menneskers desperasjon som følge av tap av håp og tro på en god fremtid for dem selv. Hvem har skylden? Politikerne trekkes frem som synderne. Jeg tror det er mer kompleks enn som så.

Jeg tror ikke skylden for denne situasjonen kan tillegges enkeltpersoner eller grupper av mennesker, men heller store og tunge økonomiske og sosiale strukturer som virker negativt på majoriteten av folk. Uansett har situasjonen for mange mennesker utviklet seg så negativt at det har gitt rom for mennesker som vil nyttegjøre seg av det og tar en ledelse som er sterkt preget av usunn nasjonalisme og proteksjonisme. Brexit var ikke lengre en enkeltstående hendelse. Presidentvalget i USA bekreftet situasjonen og vi kan stå ovenfor en oppfølging av det samme i mange viktige valg i Europa i året som kommer. 

I all usikkerheten føler jeg likevel håp og tro på at verdenssamfunnet kan finne tilbake til riktig spor. Med dagens kommunikasjon og grenseløse blikk på hverandre tror jeg den kollektive fornuften er sterkere enn de destruktive kreftene som er i spill. Men uten en mer rettferdig fordeling av ressursene som gjør at folk flest får tilbake troen på en positiv fremtid for dem selv og sine står vi ovenfor en tid som vil bli krevende.

Jobben for å få samfunnet tilbake på et riktig spor er lagt på mange skuldre, også meg og deg.
comments powered by Disqus