Publisert dato: 10.03.2016 - Oppdatert dato: 10.03.2016

Parat er medlem i Initiativ for etisk handel

Parat ønsker å ta et bredt samfunnsansvar, og meldte seg inn i Initiativ for etisk retningslinjer i 2015. Parat vedtatt egne retningslinjer for etisk handel, og rapporterer aktiviteten innenfor området hvert år.

Som medlem av YS og internasjonale arbeidstakerorganisasjoner og sammenslutninger jobber Parat for å styrke arbeidstakerrettighetene også i andre land. Dette innebærer at vi også vil arbeide for menneskerettigheter, faglige rettigheter, demokratiutvikling, fattigdomsbekjempelse og klima- og miljørelaterte saker.

Som medlem av Initiativ for etisk handel har vi forpliktet oss til å ha egne retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene er vedtatt av Parats hovedstyre i desember 2015.

Parats retningslinjer for etisk handel

Parats rapport til IEH 2015

Foto: Etisk Handel

Nyhetsoversikt