• Enighet i statsoppgjøret
  • Det ble natt til torsdag enighet med staten om en ramme på i overkant av 2,7 prosent. Parats forhandler Odd Jenvin er fornøyd og mener de har kommet frem til en forhandlingsløsning som sikrer medlemmene økt kjøpekraft.

  • Parat-medlemmer saksøker Norwegian
  • Et sentralt spørsmål under Norwegian-konflikten tidligere i år var om morselskapet Norwegian Air Shuttle har arbeidsgiveransvar for pilotene ansatt i datterselskapet Norwegian Air Norway. Stevning er nå sendt tingretten for å få avklart det prinsipielle spørsmålet.

  • Bli medlem i Parat
  • Et medlemskap i Parat er først og fremst en forsikring som sikrer at dine rettigheter blir ivaretatt på arbeidsplassen. 

    Bli med på laget!

  • Takk for innsatsen
  • Tirsdag 24. mars vedtok et flertall på Stortinget store endringer i arbeidsmiljøloven. Takk til alle som sto opp for arbeidsmiljøloven. Nå fortsetter vi arbeidet for å skape et godt arbeidsliv for alle!. Mer info på mittarbeidsliv.no

-->