Juridisk avdeling

Juridisk avdeling består av 8 advokater og en advokatsekretær. Advokatene i avdelingen har bred juridisk erfaring både som dommerfullmektiger, fra private advokatfirmaer og offentlig forvaltning.
Avdelingens hovedansvarsområde er juridisk bistand til medlemmer og tillitsvalgte i problemstillinger knyttet opp til arbeidsforholdet.
Avdelingens arbeidsoppgaver kan sammenfattes i følgende hovedpunkter:

  • Saksbehandling og juridisk rådgivning til tillitsvalgte og medlemmer på telefon og e-post lovverk (fortokning av arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven, ferieloven, permitteringsloven med mer)
  • Bistand ved omstillinger: Bistand til tillitsvalgte og medlemmer i forbindelse med nedbemanninger, omorganiseringer, fusjoner og fisjoner. Har en løpende dialog med de tillitsvalgte og ”coacher” dem i disse prosessene
  • Forhandlingsmøter ute i virksomhetene i oppsigelsessaker og avskjedssaker og andre tvistesaker som ikke løses lokalt
  • Prosedyre for domstolene for domstolene i oppsigelsessaker og andre saker som angår arbeidsforholdet. Prosedyre for Arbeidsretten ved tolkningstvister knyttet til tariffavtaler
  • ”En times fritt rettsråd” for medlemmer i saker som ikke angår arbeidsforholdet
  • Høringer og utvalgsarbeid som angår lovverket og arbeidstakeres rettigheter
  • Undervisning av tillitsvalgte som deltar på Parats grunnutdanning, kurs i egen regi og på temadager.
  • Forfattere av juridiske artikler til blant annet web og medlemsblad og eksterne medier
  • Bistår forhandlingsavdelingen ved tariffrevisjonene

Kontakt oss

Juridisk avdeling

Anders LindstrømAvdelingsleder/advokat MNA
Vetle W RasmussenAdvokat MNA
Christen Horn JohannessenAdvokat MNA
Andreas Grunde Rabben MoenAdvokat MNA
Thore Eithun HellandAdvokat MNA
Annbjørg NærdalAdvokat MNA
Guro Løkken Advokat MNA
Nina ThorgersenAdvokatsekretær
Lene Liknes HansenAdvokat MNA