Forhandlingsavdelingen

Forhandlingsavdelingen har fått ny, felles e-postkasse

Den nye felles e-postkassen forhandling@parat.com vil være betjent alle arbeidsdager og skal bidra til at tillitsvalgte og medlemmer får raskest mulig svar fra rett person.
 
Avdelingen har ansvaret for:
 • Saksbehandling knyttet til hovedavtaler, hovedtariffavtaler og overenskomster i offentlig og privat sektor.
 • Planlegging og gjennomføring av tariffrevisjoner
 • Inngåelse av tariffavtaler
 • Bistand ved opprettelse av særavtaler
 • Lønnsvurderinger
 • Bistand ved lokale forhandlinger
 • Bistand ved utarbeidelse av lønnssystemer
 • Muntlig og skriftlig rådgivning ifm. tolking av tariffavtaler, hovedavtaler, særavtaler, fellesordningene (Avtalefestet Pensjon, Sluttvederlagsordningen, Opplysning- og utviklingsfondet) m.m
 • Rådgivning i forbindelse med opprettelse av europeiske samarbeidsutvalg, konsernutvalg og andre samarbeidsutvalg
 • Skriftlig og muntlig rådgivning i forbindelse med omorganisering, nedbemanningsprosesser, ferie, arbeidstidsordninger, trygdespørsmål mv.
 • Tvistebehandling (i organisasjoner, nemnder, domstoler)
 • Utforming av løpende tariffinformasjon på avtaleområdene
 • Utforming av tariffstoff m.m. til Parats websider, kronikker, leseinnlegg mv til media generelt
 • Høringssvar innenfor det kollektive området

Skroll nedover for mer informasjon om de ansatte

 

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Turid SvendsenForhandlingssjef/advokat MNA
Kjell Morten AuneSpesialrådgiver
Odd Jenvin-SteinsvågSpesialrådgiver
Thomas LilloeForhandler
Lars Petter LarsenForhandler
Thore Selstad HalvorsenForhandler
Berit ReglandSeniorrådgiver
Victoria Krefting RynningForhandler
Katrine Andresen RoaldAdvokat MNA/forhandler
Renate Messel HegreForhandler
Grete DieserudForhandler
Liss FusdahlAvdelingssekretær
Tone BerghoffAvdelingssekretær