Tariff

Tariffoppgjøret 2018

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, med forhandlinger både om lønn og om bestemmelsene i tariffavtalene. Hensikten er å fornye tariffavtalene for en periode på normalt 2 år. 

Oppgjøret i privat sektor gjennomføres i år som et sentralt, samordnet oppgjør. Det betyr at YS sentralt forhandler med NHO og Virke, på vegne av alle forbundene og alle tariffavtalene. Det er normalt bare krav av generell og overordnet karakter som forhandles i et samordnet oppgjør, og resultatet blir felles for alle avtalene. I forbundsvise tilpasningsforhandlinger kan imidlertid partene på den enkelte avtale bli enige om andre endringer for perioden 2018-2020. Det er ikke streikerett på disse tilpasningsforhandlingene.

Informasjon om hovedoppgjøret i 2018 
Mekling - Praktisk informasjon til bruk i forberedelsene til streik/under streik
Arbeidstakers rettigheter ved permittering som følge av konflikt
Parats tariffpolitiske dokument for hovedoppgjøret 2018 
YS inntektspolitiske dokument for 2018 – 2020

NHO:
Se vedlagt Riksmeklerens meklingsprotokoll (9. april 2018)
Tariffinformasjon NHO-området - (8. april)
Tariffinformasjon for Industrioverenskomsten (8. april)
Parat i streikeberedskap (7. april 2018)
Løpeseddel - Vi er i streik 
Løpeseddel - Vi er i streik (Industrioverenskomsten)
Mekling - fare for streik på NHO-område (03. april 2018)
Brudd i lønnsoppgjøret med NHO (22. mars 2018)
Tariffinformasjon - Hovedoppgjør og oppgjørsform, årets oppgjør blir et samordnet oppgjør
Tariffinformasjon - Brudd i forhandlingene mellom LO, YS og NHO
Tariffinformasjon - Parat brøt forhandlingene med Norsk Industri

Virke:
Forhandlinger 20.-27. april
Hovedoppgjøret 2018
Minstelønnstabell - tariffavtalene i Virke
Tariffinformasjon - Virkeoppgjøret i havn (26. april 2018)
Sluttprotokoll hvoedoppgjøret Virke/YS (26. april 2018)

Spekter:
Forhandlinger 10. april
A1-forhandlingene (sosiale bestemmelser) starter mandag 16. april kl. 10.00.
Tariffinformasjon  Enighet i A2 Spekter helse - område 10 (15. mai 2018)
Protokoll Spekter helse A2 - område 10 (15. mai 2018)
Her kan du laste ned protokollen  fra forhandlingene (11. april 2018)
Tariffinformasjon innledende forhandlinger A-del (11.april 2018)
Tariffinformasjon A-del Spekter område 11 (11.april 2018)
Innledende forhandlinger A-del Spekter område 11 (11. april 2018)

Enighet i A-forhandlingene (9. april 2018)
Protokollen fra A-forhandlingene (9. april 2018)
Spekter-oppgjøret: YS krever økt kjøpekraft

Statlig sektor:
Tariffinformasjon - Informasjon om eventuell streik (9. mai 2018)
Informasjon om uravstemningen om avtale om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte.
Uravstemning - Ny tjenestepensjon for ansatte i staten
Forhandlingsstart: 5. april, kl. 10:00
Forhandlingsfrist: 30. april kl. 24:00
Tariffinformasjon om hovedoppgjøret i staten 2018 (5. april 2018)
Statsforhandlingene starter torsdag (5. april 2018)


Kommunal sektor:
Forhandlingsstart i KS-området: 11. april (også Oslo kommune)
Forhandlinger 18., 23.-27. april og 30. april
Forhandlingsfrist: 30. april kl. 24:00

Dette skjedde i mellomoppgjøret 2017:

Tariffkalender 2017 - de viktigste datoene for mellomoppgjøret 
Oversikt over alle tariffnyheter i mellomoppgjøret 2017

Dette skjedde i hovedoppgjøret 2016:
Tariffoppgjøret 2016
Tariffnyheter fra hovedoppgjøret 2016