Tariff

Tariffoppgjøret 2018
Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at partene kan forhandle om alle bestemmelsene i tariffavtalene og hovedtariffavtalene, ikke bare om kroner og øre. Hensikten er å fornye tariffavtalene for en periode på normalt 2 år med de endringer som det kan oppnås enighet om.

Oppgjøret i privat sektor gjennomføres i år som et sentralt, samordnet oppgjør. Det betyr at YS sentralt forhandler med NHO og Virke på vegne av alle forbundene og alle tariffavtalene. Det er normalt bare krav av generell og overordnet karakter som er gjenstand for forhandlinger i et samordnet oppgjør, og resultatet blir felles for alle avtalene. Gjennom forbundsvise tilpasningsforhandlinger kan imidlertid partene på den enkelte avtale bli enige om andre endringer for perioden 2018-2020. Det er ikke streikerett på disse tilpasningsforhandlingene.

Informasjon om hovedoppgjøret i 2018 (Mer informasjon kommer fortløpende)
Parats tariffpolitiske dokument for hovedoppgjøret 2018 
YS inntektspolitiske dokument for 2018 – 2020


Privat sektor:
Tariffinformasjon - Hovedoppgjør og oppgjørsform, årets oppgjør blir et samordnet oppgjør

Dette skjedde i mellomoppgjøret 2017
Tariffkalender 2017 - de viktigste datoene for mellomoppgjøret 
Slik foregår mellomoppgjøret 2017 
Oversikt over alle tariffnyheter i mellomoppgjøret 2017

Dette skjedde i hovedoppgjøret 2016
Forhandlingskalender 2016
Tariffoppgjøret 2016
Tariffnyheter fra hovedoppgjøret 2016