Større skrift: A A A

Medlemskap og kontingent

ThsF er en underorganisasjon i Parat og som medlem vil du være med i et nettverk av mennesker som jobber mot felles mål. Samtidig får du noe igjen som enkeltindivid i form av trygghet, kunnskap og innflytelse. Som medlem i ThsF - Parat kan du dessuten nyte godt av en rekke medlemsfordeler.

Medlemsfordeler 
Ved å benytte deg av våre medlemsfordeler, blant annet gunstige forsikringer i Gjensidige, kan du spare mye. Mange opplever at hele kontingenten spares. Undersøk hvilke medlemsfordeler ThsF – Parat tilbyr deg ved å klikke på overskriften. 

Hvor mye koster det å være medlem?
Kontingenten er 1,4 % av all lønn utenom overtid.
- Studenter, elever (videregående skole) og lærlinger betaler ikke kontingent.
- Pensjonister betaler kr 400.- pr år
Alle medlemmer har samme rettigheter til forsikringsordninger, juridisk bistand etc.

Kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. Oppgir du hele personnummeret ditt til mdlemsregisteret, vil dette automatisk komme fram i selvangivelsen din.

Spørsmål om kontingent kan rettes til medlemsservice telefon 21 01 36 00 eller på e-post:
medlem@parat.com 

Endringer i medlemsforholdet: 
Vi ber deg om å melde fra til medlemsservice i Parat eller logge deg inn på 
Min side hvis du er langtidssykemeldt og ikke trekkes i lønn fra arbeidsgiver, skal skifte arbeidssted, skal ha permisjon, har skiftet navn eller adresse eller er arbeidsledig 

Utmelding
Medlemskapet i ThsF-Parat er personlig og utmelding må skje skriftlig. Det betyr enten pr brev, faks eller e-post. Medlemskapet opphører ved utgangen av måneden etter at utmeldingen fant sted, uansett dato. Dette følger av § 6 i Parats vedtekter. Dersom du melder deg ut i mai, vil altså medlemskapet vare ut juni.

Vær klar over at du ikke trenger å melde deg ut dersom du f.eks. er arbeidsledig, langtidssykemeldt eller har permisjon. Du kan endre medlemskapet ditt til passivt medlemskap i en overgangsperiode. Vær oppmerksom på at du vil miste medlemsfordelene dine, f. eks. rabatt på forsikringer, dersom du melder deg ut. Derfor er passivt medlemskap veldig gunstig for deg.

Er det noe du lurer på så ta kontakt med medlemsservice på telefon 21 01 36 00 eller 
medlem@parat.com for mer informasjon.