Større skrift: A A A
Velg periode for utlisting av artikler

Referat fra det 81.ordinære årsmøte i Parat NTNU

Parat NTNU avholdt  det 81. ordinære årsmøte i  AKRINN, Sverres gate 12, Trondheim den 13.mars

42 stemmeberettigede medlemmer deltok. Referatet finnes her.

Anita Rosmæl sin presentasjon, finner du her

22.03.2018

Forslag til kandidater til Parat NTNUs styre

I år velges både hovedtillitsvalgt, ordinære styremedlemmer og varamedlemmer til styret i Parat NTNU.

Forslag til kandidater sendes valgkomiteens leder Ida Ranes.

 ida.ranes@ntnu.no

 Fristen for å komme med forslag er tirsdag 13. februar.

Valgkomiteens innstilling sendes alle medlemmer tre uker før årsmøte og valget gjennomføres to uker før årsmøte - dette i henhold til Parat NTNUs vedtekter § 5 pkt. 8. 

06.02.2018

Hvem fortjener å bli årets tillitsvalgt i Parat?

Det er igjen på tide å nominere kandidater til å motta prisen årets tillitsvalgt i Parat. Prisen deles ut under Parat-konferansen som blir arrangert på Gardermoen den 12. februar 2018. 

18.01.2018

Parat NTNU avholder årsmøte 13. mars 2018

Parat NTNU avholder det 81.ordinære årsmøte den 13.mars, klokken 13:30 - 15:45.

Årsmøtet finner sted  i Akrinn, rom U101. Sverres gate 12.

11.01.2018

Oppklaring om pensjon

Parat har lenge kjempet for å få innført «Individuell pensjonskonto», noe enkelte blander sammen med «Individuell pensjonssparing (IPS)», men som er to helt forskjellige ting. Her kommer en kort forklaring som, rydder opp i begrepene.
18.12.2017

Stortinget melder seg inn i Parat

Ikke Stortinget som institusjon, men et stort antall administrativt ansatte på Stortinget har bestemt seg for å melde seg inn i Parat. Styret som består av seks tillitsvalgte, representerer alle de ulike yrkesgruppene som har sitt arbeid i og rundt nasjonalforsamlingen.
29.11.2017

Parat mot strømmen

Organisasjonsgraden i Norge er fallende, men Parat opplever likevel en jevn tilstrømming av nye medlemmer. Bare siden 1. januar har antallet yrkesaktive medlemmer i Parat vokst med over to prosent. 
08.11.2017

Nye runder om offentlig pensjon

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) klør etter å komme i gang med nye forhandlinger om offentlig tjenestepensjon. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier han er beredt til konstruktive forhandlinger. Nye samordningsregler er sendt på høring.
26.09.2017

Tilbakemeldinger på nye nettsider

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på våre nye nettsider, både ris og ros. Kom gjerne med forslag! Send disse på epost til hovedtillitsvalgt og ansvarlig redaktør Morten Mørch
07.08.2017

Partipolitisk uavhengig

Parat er partipolitisk uavhengig, og er en fagforening for alle. Vi er tilgjengelige for deg, og jobber for at du skal ha en trygg hverdag - og en bekymring mindre.
20.07.2017

Hvorfor være medlem

Våre tillitsvalgte og ansatte kan gi deg råd og bistand i saker som omhandler for eksempel:

  • Ansettelsesavtale
  • Arbeidstidsbestemmelser
  • Etter- og videreutdanning
  • Ferierettigheter
  • Lønnsutvikling
  • Medbestemmelse
  • Oppsigelsesvern
  • Permisjonsrettigheter

Et medlemskap i Parat er først og fremst en forsikring som sikrer at dine rettigheter blir ivaretatt på arbeidsplassen. Samtidig sørger fagforeningen din for at det blir forhandlet fram gode lønns- og arbeidsbetingelser.

Med stadig større fokus på endring, effektivitet og omstilling er det viktigere enn noen gang å ha en organisasjon i ryggen. Du vil også få tilgang til en rekke gunstige medlemstilbud innen for eksempel bank og forsikring. 

Dersom du er medlem i Parat, men ikke er omfattet av en tariffavtale, vil vi jobbe for å få opprettet en tariffavtale på arbeidsplassen. Rettigheter og goder som mange tar for gitt er ikke regulert i lov eller forskrift, men et resultat av tariffavtaler mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Norge har tradisjonelt hatt en høy grad av organisering og den beste forsikringen mot dårligere rettigheter i fremtiden er at flest mulig fortsatt ønsker å organisere seg. 

Parat er din forsikring i arbeidslivet. 

Meld deg inn her! 

 Se flere relaterte artikler på Parat.com

20.07.2017