Større skrift: A A A

Lønn og arbeid


ThsF/Parat forhandler om tariffavtaler og hovedavtaler med arbeidsgiverforeningene Virke (for tannhelsesekretærer i private virksomheter), KS (for tannhelsesekretærer i kommunale og fylkeskommunale virksomheter), Spekter (for tannhelsesekretærer i helseforetakene) og Staten (for tannhelsesekretærer i statlige virksomheter).

Resultater fra tariffoppgjøret 2017:


Resultater fra tariffoppgjøret 2016: