Større skrift: A A A

ThsFs tillitsvalgtkonferanse 2017, kommunal sektor

Velkommen til ThsFs  tillitsvalgtkonferanse 2017, kommunal sektor onsdag 22.november på Anker Hotel i Oslo.

 

 

NB!  Årets tillitsvalgkonferanse vil bli delt i to
Del 1: KUN for hovedtillitsvalgte.
Del 2: For både HTV og tillitsvalgte.

Sted: Anker Hotel, Storgata 55, 0182 Oslo
Del 1: Tid: Onsdag 22.november kl 12:00 – 18:00
Del 2: Tid: Onsdag 22. november kl 19:30 til middag og torsdag 23. november kl 09:00 – 16:00.

Altså: 
HTV og TV som fungerer som HTV i ThsF, møter fra kl 12:00 på onsdag 22. november
TV inviteres til middag onsdag 22.november kl 19:30 
Overnatting for alle på Anker hotell.
Tillitsvalgkonferanse for alle torsdag 23. november.

Rammeprogram
Onsdag 22. november: HTV konferanse
Kl: 12:00 Lunsj
Kl. 13:00 Velkommen v/Gerd Bang-Johansen
Kl. 13.10 Verving. Gjennomgang av vervepowerpoint v/ Anne-Gro
Kl. 13.30 Oppfrisking i bruk av medlemsportalen v/Anne-Gro
Kl. 14:30 HTV’es dag Ansvar: Christiane Bogott
Veilederkompetanse/-utdanning v/Christiane Bogott
Andre aktuelle saker
Kl. 17:00 Slutt
Kl. 19.30 Middag for alle deltagere (både HTV og TV)

Torsdag 23. november: Tema for dagen: Kommune- og regionsreformen
Kl. 09:00 Erfaringer fra sammenslåingsprossen av Sør- og Nord-Trøndelag. v/ HTV Wenche Husby
Kl. 10:30 Pause og utsjekk.
Kl. 11:00 Jus, rettigheter og plikter i forbindelse med omstilling. Ved forhandler Odd Jenvin-Steinsvåg i Parat
Kl. 12:30 Lunsj
Kl. 13.30 Lønnspolitikk i Nye Trøndelag fylkeskommune. v/Christiane Bogott
Kl. 14:00 Kommunereform og fylkessammenslåinger, forts
Informasjon fra leder Gerd Bang-Johansen
Kl. 16.00 Slutt
 
Velkommen!