Større skrift: A A A

Parat Media/Parat og MBL forhandlet fredag 16. mars

Fredag 16 mars ble partene enige om å fordele de 30 ørene pr time som var avsatt til de forbundsvise tilpasningsforhandlingene som et generelt tillegg.
I tillegg skal Parat/Parat Media og MBL ha utvalgsarbeid i perioden for å se på modernisering av tariffavtalen. 
Utvalget skal også se på utfordringer med provisjon som forhåpentligvis danner grunnlaget for en felles forståelse for nødvendige endringer i 2020.

Minstelønnssatser vil reguleres etter at YS og NHO har avsluttet sine forhandlinger.
 
18.03.2018

Samordnet oppgjør og forbundsvise tilpasningforhandlinger.

YS har vedtatt å kjøre et samordnet oppgjør i all hovedsak for å kunne løse spørsmålet om videreføring av AFP samt å "tette hullene" for de som faller utenfor.

Det betyr at Parat Media og MBL skal ha såkalte tilpasningsforhandlinger hvor kravene blir noe reduserte i omfang enn i et vanlig forbundsvist oppgjør.

Vi har blitt enige med MBL om å gjennomføre disse forhandlingene fredag 16. mars.

07.03.2018

Lokale lønnsforhandlinger 2018

Adresseavisen og Polaris TSØ har gjennomført lønnsforhandlinger for 2018. Reguleringstidspunktet er 1. januar og rammen inkluderer det som måtte bli av sentrale tillegg.

Se oversikt for 2018.

21.02.2018