Større skrift: A A A

Loss of license-forsikring (LOL), innmelding og informasjon.

Flypersonell.no er sted hvor medlemmer i Parat Luftfart kan tegne frivillig "tap av lisens-forsikring". Ved å fylle ut skjemaet sender du en søknad om godkjenning hos forsikringsleverandør. Dersom det ikke er noen til hinder for at du kan tegne forsikring vil du motta forsikringspapirene i løpet av kort tid.

generalforsmling Sverre Pjaaten takkes av i SNK

SAS Norge Kabinforening (SNK) gjør endringer i styret, og takker av Sverre Pjaaten etter mange år i SNKs styre.
20.03.2018

Norwegian-dommen ankes til Høyesterett

Parats medlemmer vant i tingretten, men tapte mot Norwegian i lagmannsretten, i spørsmålet om hvem som har arbeidsgiveransvar for piloter og kabinansatte. Nå ankes saken om reell arbeidsgiver til Høyesterett.
27.02.2018