Større skrift: A A A

Referat fra det 81.ordinære årsmøte i Parat NTNU

Parat NTNU avholdt  det 81. ordinære årsmøte i  AKRINN, Sverres gate 12, Trondheim den 13.mars

42 stemmeberettigede medlemmer deltok. Referatet finnes her.

Anita Rosmæl sin presentasjon, finner du her

22.03.2018

Forslag til kandidater til Parat NTNUs styre

I år velges både hovedtillitsvalgt, ordinære styremedlemmer og varamedlemmer til styret i Parat NTNU.

Forslag til kandidater sendes valgkomiteens leder Ida Ranes.

 ida.ranes@ntnu.no

 Fristen for å komme med forslag er tirsdag 13. februar.

Valgkomiteens innstilling sendes alle medlemmer tre uker før årsmøte og valget gjennomføres to uker før årsmøte - dette i henhold til Parat NTNUs vedtekter § 5 pkt. 8. 

06.02.2018

Hvem fortjener å bli årets tillitsvalgt i Parat?

Det er igjen på tide å nominere kandidater til å motta prisen årets tillitsvalgt i Parat. Prisen deles ut under Parat-konferansen som blir arrangert på Gardermoen den 12. februar 2018. 

18.01.2018