Større skrift: A A A

Utdanning

ThsF har derfor som målsetting, å være med i råd og utvalg som diskuterer framtidig utforming av utdanning for tannhelsesekretærer og vi skal være med å videreutvikle fagplaner for grunnutdanning og etter- og videreutdanning. ThsF skal være høringsinstans i alle saker som gjelder utdanning og kompetanseheving av tannhelsesekretærer og være pådriver ovenfor myndighetene og fakultetene vedr hvilket nivå grunnutdanningen skal ligge på.

Det er et prioritert langsiktig mål at alle assistenter skal bli autoriserte og ThsF må derfor jobbe mot gode muligheter til voksenopplæring. Dette vil styrke vår yrkesanseelse, yrkesidentitet, yrkesstolthet og pasientsikkerheten.

Faglig kompetanseheving vil være tema på tillitsvalgtkonferanser og ThsF-kongressen og ThsF skal være en aktiv pådriver for kompetansehevende kurs for yrkesgruppen. Arbeidslivet er i stadig omstilling, og kravene til kompetanse er i kontinuerlig utvikling. Riktig kompetanse gir jobbtrygghet. For at livslang læring skal bli en realitet, må det legges til rette for at tannhelsesekretærene kan delta i opplæring på alle nivåer.

ThsF tok i 2013 initiativ til å søke Norplus Horisontal ( EU ) om penger til å gjennomføre et prosjekt med Danmark og Sverige. Vi ønsket å se på mulighetene for en felles utdanning for tannhelsesekretærene i Norden. Søknaden ble imøtekommet og vi fikk bevilget ca 400 000 kroner. Prosjektet startet opp våren 2014 og ble avsluttet i løpet av 2015. 
09.02.2017
[*]